GNI'ye Göre En Yüksek Dış Borç Stokuna Sahip 10 Ülke

Dış (yabancı) borç stoku, bir ülkenin uluslararası borçlulara ödenecek borcunun tamamı olarak tanımlanır ve ayrıca yerel borçluların iç borçlarını da içerir. Uluslararası Para Fonu, bir ülkenin dış borç stokunu ana ve faiz, mevcut ve fiili cari borçlar, ikamet (ekonomik çıkar merkezleri) ve cari ve şarta bağlı olmayan (temel olarak ülkeler arasında tanımlayan) önemli unsurlarla tanımlar. Bir ülkenin dış borcu, gayrisafi milli gelirine göre, bir ülkenin bir yabancı alacaklıya borç vermesi gereken yabancı borcu olup, yurtdışı yerleşik gelirleri de dahil olmak üzere toplam gayri safi yurtiçi hasılaya oranla, yurtdışındaki yerleşiklerin gelirleri iç ekonomisinde daha azdır.

Verileri Analiz Etmek

Dünya Bankası, Borçlu Raporlama Sistemini (DRS) kullanarak bir ülkenin dış borcu hakkında bilgi toplar. Bir ülkenin dış borcuna ilişkin uzun vadeli borç verileri, söz konusu ülkenin garantisi altında olan ve garanti edilmeyen kamu ve özel kredilerle ilgili raporlardan elde edilir ve ayrıca kredi veren ülkelerin borç veren kurumlarından gelen bilgilerle artırılır. Ayrıca, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Uzlaştırma Bankası'ndan gelen verilerle artırılan Üç Aylık Dış Borç İstatistikleri (QEDS) raporundan kısa vadeli dış borç bilgileri hakkında da bilgi almaktadır. Dış dış borç mal, hizmet veya para biriminde geri ödenebilir.

Ülkelere Göre GNI'ye Göre En Yüksek Dış Borç Stokları

Aşağıdaki gelişmekte olan ülkeler, ABD doları cinsinden gayri safi milli gelirlerine (GNI) göre 2014 yılında en yüksek dış borç stoklarına sahiptir.

  1. Listenin başında dış borç stokları ile 32.070.586.788.00 Amerikan Doları olan Gayri Safi Milli Gelir (GSMH) Satın Alma Gücü Paritesi'ne (PPP) göre% 186, 2'ye yükselen Moğolistan bulunuyor.
  2. İkinci sırada, Butan, dış borç stoklarının kişi başına düşen milli gelirine göre 2.370.00 dolar olan% 105.1'e yükseldi.
  3. Üçüncüsü, dış borç stokları ile GSYH PPP'ye göre% 101, 1'e yükselen ve 18, 937, 042, 358, 00 ABD Doları olan Kırgızistan'dır.
  4. Dördüncüsü, dış borç stoklarının GSYH PPP'ye göre% 100, 3'e yükselmesiyle 368, 278, 833, 192, 00 ABD Doları seviyesinde olan Ukrayna'dır.
  5. Beşinci sırada, dış borç stokları ile GSMH PPP'ye göre% 95, 9'a yükselen Laos, 33, 944, 689, 337, 00 ABD Doları seviyesinde bulunuyor.
  6. Altıncı, dış borç stokları ile GNI PPP'ye göre% 90, 9'a yükselen 23, 195, 252, 282, 00 ABD Doları olan Mauritius'tur.
  7. Yedinci'si, dış borç stokları ile GSYH PPP'ye göre% 90, 1'e yükselen 121, 431, 951, 347, 00 ABD dolarıdır.
  8. Sekizincisi Nikaragua, dış borç stokları ile GSYİH'nın PPP'sine göre% 88, 8'e yükseldi ve 28, 990, 227, 773, 00 ABD doları oldu.
  9. Dokuzuncu yılda ise dış borç stokları GNI PPP'ye göre% 86.4'e, 3.195.283.936.00 ABD Dolarına yükselmiştir.
  10. Dış borç stokları ile GSMHP’nin% 85.0’e yükselen onda biri olan Gürcistan, GSMH’nın PPK’sı 33.989.172.800.00 ABD Doları olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilir Dış Borç Göstergeleri

Uzmanlar ve ekonomistler, gelişmekte olan bir ülkeye kabul edilebilir dış borç seviyesinin ne olduğuna karar vermek için tek bir gösterge konusunda fikir birliğine sahip değiller. Ülkenin borç ödeme gücündeki gibi oranların kullanılması ve ülkenin borçlu dış borç bakiyesini geri ödemede kaynak sağlama kabiliyeti bu tür bir önlemdir. Diğer borç yükü göstergeleri borç / GSYH oranı, dış borç / ihracat oranı ve devlet borcunun cari mali gelir oranıdır. Kullanılan diğer bazı göstergeler, dış borcun payı, kısa vadeli borç ve toplam borç stoğunun bir parçası olarak imtiyazlı borcun oranıdır.

GNI'ye Göre En Yüksek Dış Borç Stokuna Sahip 10 Ülke

rütbeülkeGayri Safi Milli Gelirin Yüzdesi Olarak Dış Borç Stoku
1Moğolistan186.2%
2Butan105.1%
3Kırgızistan101.1%
4Ukrayna100.3%
5Laos% 95.9
6Mauritius% 90.9
7Bulgaristan% 90.1
8Nikaragua% 88.8
9Cape Verde% 86.4
10Gürcistan% 85.0