Hint Kültürü, Gümrükleri ve Gelenekleri

Hint kültürü, genellikle Hindistan alt kıtasında, homojen bir kültürel gelenek olarak değil birbiriyle yakın ilişki içinde olan ortak kültürlerden oluşan bir topluluk olarak kabul edilir. Bugün Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Nepal’in bağımsız ülkeleri olan nehir ovalarında gelişen bu kültürlerin kökenleri, M.Ö. 2. binyıla kadar uzanmaktadır. Bugün, Hindistan soylarının halklarının diasporası dünyanın her köşesine yayılmış olarak bulunur. Aşağıda, Hint kültürünün kilit yönlerinden bazıları tartışılacaktır.

Sanat ve Dil

Sanskritçe adı verilen eski Hint klasik dili, geliştirilecek en eski Hint-Avrupa dillerinden biriydi. Mahabharata destanı Ramayana, MS ilk binyılın ilk dönem mahkeme şairlerinin yazdığı klasik oyunlar, Panini'nin dilbilgisel eserleri ve sayısız lirik şiir eserleri, heykelcilik üzerine izler ve sahne sanatlarının hepsi Sanskritçe'de yazılmıştır. Hintçe, Bengalce, Tamilce, Urduca ve Manipuri gibi modern Hint dillerinin her biri, yüzlerce yıl öncesine dayanan kendi benzersiz ve önemli edebi geleneklerine sahiptir. Hintçe, Hindistan'da anadili olarak konuşulan en yaygın dildir.

Hindistan, sahne sanatları üzerine yapılan sistematik çalışmaların en eski skolastik geleneklerinden birine sahiptir. 2000 yıllık bir Sanskritçe metni olan Natyasastra, beş müzik enstrümanını sınıflandırma sistemini açıklar. Hint müziğinin en eski korunmuş örnekleri, MÖ ilk binyılın başlarında yazılmış Samaveda ezgileridir. Ülkenin uzunluğu ve genişliğinde çeşitli antik yapılarda bulunan duvar resimleri olan karmaşık "freskler", yıllar boyunca Hindistan'ın heykeltraşlarının ve esnaflarının üstün teknik uzmanlığına tanıklık ediyor.

Felsefe ve Din

Hindistan içinde gelişen sayısız önemli dini gelenek bugün küresel olarak önem kazanmıştır. Bunlara Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm dahildir. Bu arada, Hristiyanlık ve İslam, Orta Doğu kökenli, Hint kültürel uygulamalarının gelişimini derinden etkiledi. Aslında, bu yabancı dini geleneklerin her ikisi de bölgede yüzyıllardır yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle, hiçbir zaman, alt kıtadaki yerli dini geleneklerden bir bütün olarak kültüre daha az ayrılmaz olarak düşünülebilir.

Hindistan'da çok sayıda felsefi gelenek gelişmiştir. En önemlisi, Budizm olan 6 okul ve Vedik felsefenin 4 okulu ve Heterodoks felsefesinin 4 okulu bunlara dahildir. Hindistan'ın çok eski bir ateist düşünce geleneği de var. Bunlardan en ünlüsü, MÖ 6. yy'da geliştirilen Carvaka adlı materyalist felsefe okulu.

Yiyecek ve içecek

Hindistan mutfağı, çeşitli bölgeleri ve etnik toplulukları arasında önemli ölçüde değişir. Bazı önemli mutfak gelenekleri, kuzeydeki Mughlai, Rajasthani ve Keşmir mutfağı. Buğday ekmeği ülkenin kuzeyindeki ve batısındaki başlıca temel unsurdur, pirinç ise güney ve doğudaki ana nişasta olarak baskındır. Udupi ve Chettinad mutfağı, güneyin spesiyalleridir. Doğu Hindistan, özellikle tatlı su balıklarını içeren, nispeten daha fazla vejetaryen olmayan yemekler için dikkat çekti. Aslında, Hindistan Cumhuriyeti'nin kurucu her devletinin kendine özgü mutfak uygulamaları vardır ve birçoğu komşu Nepal, Pakistan ve Bangladeş ülkelerinin gıdalarıyla ortak olarak ortaktır. Durumu göstermek için, Batı Bengal ve Assam yemekleri, Bangladeş yemeklerine Kuzey ya da Güney Hindistan yemeklerinden çok benzer. Benzer şekilde, Keşmir yemekleri, Pakistan ve İran'daki yemeklerle, Hindistan'ın diğer bölgelerinden gelen mutfağa göre daha fazla yakınlığa sahiptir.

Hindistan sütlü tatlılara gelince detaylı bir çeşitlilik gösteriyor. Bölge, "peynir kültürünün" çoğuna sahip olduğu için pek iyi bilinmemekle birlikte, Kheer adı verilen belirli bir tatlı krem ​​hazırlığı, nesiller boyunca saygınlaştırılmıştır. Bengal ve Uttar Pradesh, diğer taraftan, özel tatlı et hazırlıkları ile ünlüdür. Dini tabular nedeniyle, Hindistan'daki alkol üretimi, mutfağının diğer özellikleri kadar yaygın değil. Bununla birlikte, hemen hemen tüm bölgelerin, Bengal Mahua, Meghalaya Chhang ve Kuzey Hindistan Bhaang gibi kendilerine özgü yerel alkollü çeşitleri vardır. Hindistan, dünyadaki en büyük vejetaryen popülasyonuna sahiptir ve kendilerini vejetaryen durumlarıyla gurur duyan bir dizi mutfak geleneği geliştirmiştir. Bunlar, Güney Hindistan'ın batı kıyısındaki Udupi mutfağı ve Kuzeybatı Hindistan'ın Jain yemeklerini içerir.