Hırvat Halkı - Dünya Kültürleri

Açıklama

Bugün Hırvat halkı (veya Hırvatları) çoğunlukla Bosna Hersek'te olduğu gibi Hırvatistan'da da bulunuyor. Bununla birlikte, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İtalya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovakya'da resmi azınlıklar olarak tanınırlar. Hırvat diasporası, Amerika, Kanada, Şili ve Arjantin’e ve ayrıca birçok Batı Avrupa ülkesine ulaşıyor. Hırvat halkı, kökleri 7. yüzyıla tarihlenebilen, uzun bir geçmişi olan bir Güney Slav etnik grubudur. Başlangıçta Orta Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz'dendiler. Hırvatistan'ın resmi dili olan Hırvatça'yı ve Bosna Hersek'in resmi dillerinden birini konuşuyorlar.

Mimari

Hırvat mimarisinin uzun bir tarihi var ve evrimi, 7. YY'da kökenlerine kadar uzanıyor. Hırvat inşaatlarının çoğu, baskın Avrupa mimarisi stillerinin izlerini taşıyor. Hırvatlar 7. Yüzyılda ilk günkü Hırvatistanına taşındıklarında, özellikle Hıristiyanlığın yükselişi ile bağlantılı olan Roma sanat ve kültüründen etkilendiler. Sonraki yüzyıllarda, ülkenin kıyı şeridinde büyük şehirler inşa edildi. Ünlü St. Anastasia Katedrali, Gotik etkilerin artmakta olduğunu yansıtan 13. yüzyılda inşa edilmiştir. 14. Yüzyılda yeni inşa edilen şehirler, kare prizma biçimlerindeki yüksek kuleler ile karakterize Gotik özelliklere de sahipti. Rönesans döneminde Barok ve Rokoko tarzı bina ve katedraller inşa edilmiştir. 19. Yüzyılda, artan şehirleşmeye, Romantizm ve Tarihçilik ile işaretlenmiş olan o dönemden daha fazla Avusturya etkisi eşlik etti. Diğer birçok alanın aksine, Hırvat nüfusunun büyük bir kısmı ülkenin tarihinin büyük bölümünde her zaman kentsel alanlarda yaşamıştır.

Mutfak

Hırvat mutfağı, ülkenin farklı bölgelerine göre büyük ölçüde değişkenlik gösteren çok çeşitlidir. Kıyı bölgelerinde, mutfağı büyük oranda Roma, Yunan ve Akdeniz mutfaklarından etkilenirken, zeytinyağı, tarçın, karanfil, biberiye, adaçayı ve defne yaprağı gibi ot ve baharatlar kullanılır, anakaradaki mutfaklar, erken Slav etkisinin izlerini taşır., daha yakın bir zamanda, Macar ve Türk mutfağından etkilenmiştir. Sonuncusu, düzenli olarak domuz yağı ve sarımsak, kırmızı biber ve karabiber gibi baharatların pişirme için kullanılmasını tercih eder. Yaygın olarak kullanılan malzemeler arasında çeşitli et, deniz ürünleri, et ve vejeteryan güveçleri, makarnalar, çorbalar ve peynirler bulunur. Meşhur yemekler arasında fasulye güveç, balık güveç, karabuğday mantar çorbası, sosis ve patates güveci ve cevizli rulolar sayılabilir. Belirli Roma Katolik gelenekleriyle ilişkili olanlar dışında, genel olarak pek çok diyet kısıtlaması yoktur.

Kültürel önem

Hırvat kültürü, kültürel, coğrafi ve tarihi etkilerin çeşitliliği bakımından benzersizdir. Güney-orta Avrupa'da bulunan ve adına zengin bir tarihi mirasa sahip olan Hırvat kültürü, çok çeşitli etkileri emmiştir. Kuzey ovaları Avusturya ve Hungry izlerine sahipken, kıyı bölgeleri Roma ve Akdeniz kültürlerinden oldukça etkilenmiştir ve orta hinterland bölgeleri Türk kültürünü etkilemektedir. Ülke farklılığı tolere eder, entegrasyonu kutlar ve inovasyonu teşvik eder. Tekil bir form almaz, onun yerine geçmişini kucaklar ve kültürler arasında geleceğe açıklık öngörür. Değişime adapte olur, ancak aynı zamanda nereden geldiğini de iyi bilir. Dernek futbolu (futbol) Hırvatistan'daki en popüler spordur ve bugünkü Hırvat pop müziğinin çoğu, geçmiş halk müziği unsurlarından büyük ölçüde etkilenir. Ülkenin de gelişen bir film endüstrisi var; halk ve hükümetleri, ortaöğretim sonrası seviyeye kadar bile, genellikle çok az veya ücretsiz olarak mevcut olan eğitime büyük önem veriyorlar. Hırvatların büyük çoğunluğu Roma Katolikliği, burada da az sayıda Doğu Ortodoks taraftarının bulunduğu az bulunur.

Tehditler

1991 yılında bağımsız statü kazandıktan sonra, eski Yugoslavya'nın dağılmasının ardından, Hırvatlar giderek kendi benzersiz kimliklerini geliştirdiler. Folklor, müzik ve dans, Hırvat kimliğinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve genel olarak Hırvat halkı tarafından kutlanır. Ayrıca Hırvatistan'ın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Varlıklar Listesi'nde yer alan çok sayıda gümrükünün yanı sıra, Dünya Mirası Listesi'nde yedi bölgesi bulunuyor. Bunların her biri dikkatlice korunmalı ve korunmalıdır. Genel olarak devlet, Hırvat kültürünü ve mirasını koruma çabalarına büyük önem veriyor. Hırvatistan, birçok dünya gücüyle çevrili küçük bir ülke olmasına rağmen, hiçbiri baskın bir kültür olmasa da, Hırvat kültürü gelişiyor ve yine de önemli bir modern Avrupa kültürü haline geldi.