Karadağ'ın Başkenti Nedir?

Karadağ'ın Başkenti Nedir?

Güneydoğu Avrupa ülkesi olan Karadağ, birden fazla başkenti bulunan dünyadaki az sayıda ülkeden biridir. Nüfusu 620.000'in üzerindedir ve onu Avrupa'nın en az nüfuslu ülkelerinden biri yapar. Karadağ'ın iki başkenti Podgorica ve Cetinje. Bu makale, bu şehirlere ve her ikisinin de aynı ayrımı nasıl sürdürdüğüne bakıyor.

Podgorica

Günümüz Podgorica'nın konumu eski zamanlardan beri bile her zaman önemli olmuştur. Nehirlerin yakınında, denizde ve verimli bir vadide, Taş Devri'nin ikinci kısmı boyunca insan yerleşimi başlamıştır. Orta Çağ'da, Podgorica bölge için ekonomik ve iletişim merkezi idi ve bu şehre önemli bir siyasi ve askeri güç kazandırdı. Osmanlı İmparatorluğu 1474 yılında kentin kontrolünü ele geçirdi ve burada bir kale kurdu. Osmanlı idaresindeki döneminde, Podgorica, kapılar ve kulelerle dolu bir askeri merkez olarak büyümesini sürdürdü.

1711'den beri bağımsız olarak çalışmasına rağmen, 1878'de ülke resmen bağımsız olarak tanındı ve Karadağ Krallığı olarak tanındı. 1900'lü yılların başlarında şehir, çevre ilçelere yollar inşa etmiş, tütün ihracatına başlamış ve ilk bankacılık kurumunu kurmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Karadağ Krallığı Sırbistan Krallığı ile birleştirildi ve sonunda Yugoslavya Krallığının bir parçası oldu. Kent, II. Dünya Savaşı sırasında, tamamen tahrip olduğunda tekrar acı çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Karadağ Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu ve Podgorica'nın başkenti seçildi. Bu çağ bölge için hızlı bir gelişim süreci başlattı ve şehir ülkedeki en önemli kültürel ve ekonomik merkez oldu. Bu gelişme, 1990'lı yıllara kadar Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti'nin sona ermesine kadar devam etti. Bu sırada Sırbistan ve Karadağ, başkenti olarak Podgorica ile bir millet oldu. Karadağ 2006 yılında bağımsız bir devlet olmaya oy kullandı.

Bugün, Podgorica'nın 204.000'in üzerinde nüfusu var. Ülkenin hükümetin yasama ve yürütme kollarına ev sahipliği yapar. Bu dallar arasında Parlamento, Başbakan ve Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Karadağ'da, Başbakan Hükümet Başkanı ve Bakanlar'ı aday gösterdi, ardından Parlamento bu kişileri seçmeye oy verdi.

Cetinje

Çetinje'nin tarihi, Podgorica'nın tarihi kadar uzun değildir. Cetinje, 1482 yılında, Osmanlı istilasından kaçınmak amacıyla Zeta Lordu İvan Crnojeviç (Siyah İvan) tarafından kuruldu. Zeta, bugünkü Karadağ ve bugünkü Arnavutluk bölgelerini kapsayan bağımsız bir devletti. Burada, Crnojeviç mahkemesini ve eski Cetinje Manastırı'nı inşa etti. Edebiyata adanmış şehir bile, güneydoğu Avrupa'daki ilk matbaaya sahipti. Siyah İvan, 1499'a kadar Osmanlı yönetiminden kaçınmayı başardı. 1514'te Zeta, Karadağ Sancakına dahil edildi.

Cetinje, konumu nedeniyle hem Osmanlılar hem de Venedik şehri tarafından saldırılara uğradı. Saldırılar 16. ve 17. yüzyıllar boyunca sürdü ve bu süre zarfında mahkeme ve manastırın tahrip edilmesi. 1696'da, ülke Petrovic-Njegos Hanedanlığı'nın egemenliğine girdiğinde, Cetinje bir kez daha büyümeye başladı. Prens-Piskopos Petar II Petrovic-Njegos, 1838'de kentte kraliyet ikametgahını inşa etti. Bu, önemli bir büyümeye yol açtı ve Çetinje kentsel görünüm almaya başladı. Prens-Piskopos, diğer Avrupa uluslarıyla ilişki kurmaya karar verdi ve Çetinje, yabancı konsolosluklarının yeri oldu.

İki Şehrin Mevcut Rolü

Cetinje, bağımsızlığı 1878'de kabul edildiğinde Karadağ'ın ilk başkenti oldu. Karadağ 1910'da bir krallık olduğunda, şehir ayrıca önemli bir kültürel ve politik merkez olarak gelişti. Ne yazık ki Çetinje için, iki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Parlamento için yeni bölge olarak Podgorica seçildi. Bugün, Çetinje, Devlet Başkanı olarak görev yapan Cumhurbaşkanı'nın resmi konutuna ev sahipliği yapıyor.