Levee Nedir?

Bir vergi, suyun rotasını terk etmesini önleyen yapay veya doğal bir duvardır. Ayrıca, inşaat için araziyi artırmak için nehri yönlendirmek için de kullanılabilir. Bazı ülkelerde, deniz suyu suyun denizden içeriye akmasını önlemek veya nehrin seyrini verimli toprağı açığa çıkarmak için yönlendirmek için kullanılır. Fırtınalar sırasında nehirlerin şehirlere taşmasını önlemek için de kullanılabilirler. Çok önemli özelliklerdir ancak sonuçları bozarlarsa felaket olurlar.

Levees Nasıl Oluşur?

Kiremitlerin çoğu toprak malzemesinden oluşur. Bir su kütlesinin akışı nehir çökeltilerini yanlara doğru iter, böylece bir kaldıraç yaratır. Nehir kenarı ipek, tortu ve su akarken yan taraftaki ölü bitkiler gibi diğer malzemelerden yapılmış bir kaldıraç oluşturur. Nehire paralel uzanırlar ve akışı kontrol ederler. Yapay perdeler kullanılarak doğal perdeler güçlendirilebilir. Kalkanların bulunmadığı hallerde yapay olanlar yapılır. Nehir kıyısında kaya, kum ve toprak kazılarak yapılırlar. Nehir akışı çok güçlü olduğunda, metal, tahta veya plastik malzemeden yapılabilir. Bazı yerlerde betondan yapılırlar.

Dezavantajları

Yapay tortular taşmayı önlemek için inşa edilmiştir, ancak nehri dar bir açıklıktan geçirerek yeni bir problem yaratırlar. Su dar bir açıklıktan kanalize edildiğinde gücü ve yüksekliği artar. Suyun kontrolünü daha da zorlaştıracak şekilde akış aşağı havzalardaki deliklere daha fazla basınç uygulanır. 2005 yılında Katrina Kasırgası, Mississippi Nehri'ni su basan bir fırtınaya neden oldu; nehrin uşakları su altında New Orleans'ın yüzde 80'ini bırakarak boğuldu.

Levees Tarihi

MÖ 2500 yılına kadar, bugünkü medeniyet, Pakistan, Mohenjo Daro, bitkilerini taşkınlardan korumak için bentler inşa etti. Su akışını kontrol etmenin yanı sıra, köyleri istilacılardan korumak için leve'ler kullanılmıştır. 1938'de Çin, Japon kuvvetlerinin kendi bölgelerine girmesini engellemek için sarı ırmak boyunca kalanları kasıtlı olarak kırdı. Sel sonucu yaklaşık 500.000 Çinli ve Japon öldü.

Deniz Levees

Yaprakların çoğu, nehrin akışını kontrol etmek için kullanılır ancak diğerleri kıyı boyunca inşa edilir. Hollanda gelgitleri kontrol etmek için barajların bıraktığı ve daykların nasıl kullanılabileceğinin en iyi örneğidir. Geri kazanılan arazi daha sonra tarımsal ya da konut kullanımı için kullanılır. Ayrıca gelgitin iç kısımlara akmasını önlemek için Nova Scotia ve New Brunswick'teki Fundy Körfezi kıyısı boyunca bir kaldıraç yapıldı.