Portekiz Hangi Kıtada?

Portekiz, İber Yarımadası'nda, anakara Avrupa'nın en batı kesiminde yer almaktadır. Millet resmen Portekiz Cumhuriyeti denir. Ülke batıda ve güneyde Atlantik Okyanusu ve İspanya ile kuzeyde ve doğuda. Lizbon, Portekiz'in en önemli şehri ve başkentidir. 2016 yılı tahminde Portekiz nüfusu 10.3 milyondan fazla oldu ve toplam alanı 35.603 mil kare idi. Portekiz, dünyadaki en iyi yol ağlarından birine sahiptir ve yüksek yaşam standartlarına sahip gelişmiş bir ülke olarak kabul edilmektedir. Devlet, Birleşmiş Milletler, NATO, OECD ve Avrupa Birliği'nin bir parçasıdır.

Güney Avrupa

Avrupa kıtasının güney kısmı, Akdeniz Avrupa olarak da bilinir. Bölge, Güney Fransa, İspanya'nın bir kısmı, İtalya ve Yunanistan'ı içermektedir. Akdeniz'de bir sahil olmamasına rağmen, bölge ayrıca Sırbistan ve Portekiz'i de içeriyor. Portekiz, Avrupa'nın güney-batı bölgesinde yer alan İber Yarımadası'nın batısında yer almaktadır. Portekiz ve İspanya Krallığı yarımadanın çoğunu kaplar. İber Yarımadası, İskandinav Yarımadası'ndan sonra Avrupa'da ikinci en büyük hale gelen yaklaşık 225.000 mil karelik bir alanı kaplamaktadır.

AB'de Portekiz

Portekiz, 1 Ocak 1986'da Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak bilinen Avrupa Birliği'ne katıldı. AB'nin yapısal ve uyum fonları Portekiz ekonomisini önemli ölçüde ilerletti. Portekiz’de 21 Avrupa Parlamentosu üyesi ve ülke Aralık 2007’de. Portekiz’deki hükümet, AB yasalarını onaylamak ve politikalar üzerinde anlaşmak için düzenlenen düzenli Konsey toplantılarına temsilciler gönderiyor. Portekiz, Carlos Moedas'ı Araştırma, Bilim ve İnovasyondan sorumlu olduğu Avrupa Komisyonu'na aday gösterdi. Portekiz Cumhuriyeti, Avrupa Bölgeler Komitesi'nde 11, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nde 12 temsilciye sahiptir.

Diğer Avrupa Ülkeleri ile İlişkiler

Portekiz, 1386'da İngiltere ile Anglo-Portekiz İttifakını kurdu ve bu iki ülkenin ilerlemesine yardımcı oldu. İngiltere, bugüne kadar yapılan anlaşmayı onurlandırmaya devam ediyor. Portekiz, 26 Mart 1995'te diğer Schengen üyeleri ile sınır kontrolünü ortadan kaldıran Schengen Bölgesi kurallarını uygulamaya başladı. Portekiz'e yapılan ithalatın yaklaşık% 78'i, AB'nin diğer üyelerinden geliyor ve İspanya% 33 ile ülkeye en büyük ihracatçı oldu. AB’nin üye ülkeleri Portekiz’in ihracatının% 75’ini, İspanya’nın% 26’sı en büyük ithalatçı konumunda. Portekiz'in 2016 itibariyle en önemli ekonomik sektörleri ulaşım ve kamu yönetimi ile birlikte toptan ve perakende ticaret olmuştur.

AB Bütçesi ve Portekiz

Avrupa Birliği'nin bütçesi, tüm Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. 2016 yılında Portekiz, ülkenin Gayri Safi Milli Gelirinin% 0.88'ini temsil eden bir miktar olarak AB bütçesine 1.598 milyar Euro katkıda bulunmuştur. AB, Portekiz'de, Gayri Safi Milli Gelirin% 1, 87'sini temsil eden 3, 384 milyar Euro harcadı. Portekiz, Avrupa Birliği fonlarını yol yapımı, çevrenin korunması ve araştırmaları sübvanse etmek gibi program ve projelerde kullanmaktadır.