Romen Rakamları nedir?

Romen Rakamları nedir?

Romen rakamları, Latin alfabesi harflerinin birleşimiyle temsil edilen bir sayılar sistemidir. Sayısal sistem, Geç Orta Çağ boyunca Avrupa'da standart sayı yazma yöntemiydi. Roma rakamları, Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra bile faydalıydı, ancak on dördüncü yüzyıldan itibaren Hindu-Arapça, uygun bir sistem olduğu için yerini aldı. Yerine geçme süreci yavaştı ve günümüzün küçük uygulamalarında kalıcı kullanım için Romen rakamlarını kullandı. Aşağıda, çağdaş yöntemlerde Roma rakamlarının temelini oluşturan semboller yer almaktadır:

Romen rakam sistemi sembolü

Ondalık sistem değeri

ben

1

V

5

X

10

L

50

C

100

D

500

M

1.000

Standart Formlar

Roma rakamlarının standart formları, Roma rakamlarının evrensel kurallarla birlikte kullanılmasıdır. Romen rakamlarındaki sayılar, sembollerin birleşimini ve değerlerin eklenmesini içerir. Örneğin, ben bir kişilik Roman sayısı ve II iki kişilik Roman sayısıdır. II'nin oluşumu, biri için iki Romen harfinin birleştirilmesini içerir. Benzer şekilde, III, üçünden oluşur, ancak VIII, V (beş) ve III (üç) kombinasyonundan oluşur; bu, sembollerin değerinin bir ilavesi anlamına gelir. Bu nedenle, Romen rakamlarının düzenlenmesi, son kombinasyonun ondalık sistemdeki gerçek değeri temsil ettiği şekilde sembollerin değerlerinin sırasına dayanır. Her sayı sabit bir değeri temsil ettiğinden, konum olarak bir, on ve daha fazlasının katları değil, sistemin "yer tutmaya" gerekmediğini not etmek önemlidir. IV (dört) rakamı beş (V) eksi I (bir), VI (altı) beş (V) artı bir (I) 'dir.

Alternatif Formlar

Yukarıdaki standart formların yanı sıra, alternatif Romen rakamları da eski Roma'da feodal ve şimdiki zamanlardaki tutarsızlıkla kullanılmıştır. Tipik olarak, Roma sembollerinin ilave formları, örneğin dört ve dokuz sayıların standart formlarda olduğu gibi IV ve IX yerine sırasıyla IIII ve VIIII olduğu gibi yazılı yazıtlarda yaygındır. Ayrıca, on sekiz sayı alternatif olarak XVIII yerine IIXX veya XIIX olarak yazılmıştır, çünkü Latincede sayı 22'den az iki olan bir sayı olarak kabul edilir.

Diğer alternatif formlarda, V ve L'nin sistemde kullanımı yoktur. Bu nedenle, VI ve LX sırasıyla IIIIII ve XXXXXX vakalarına sahip olacaktır. Roma rakamlarını kullanan saatlerin yüzlerinde, IV yerine IIII, genellikle saat dört noktasını gösterir, ancak saat dokuz konumunda standart form kullanılır. Bu formatı kullanan saatler çoğunlukla erkendir, çünkü Londra'daki Big Ben gibi şu anki saatlerde saat dört yönünde standart yol kullanılır. Son olarak, yirminci yüzyılın başlarında 900'ün değişen Roma rakamları vardı. Sayı standart formlara göre tipik olarak CM'dir, ancak Saint Louise Sanat Müzesi gibi birkaç yazılı tarihte 1903'ün yazımı MCMIII yerine MDCDIII'dir.