Ruanda'da Dini İnançlar

Ruanda ülkesi, Doğu Afrika'da bulunan küçük, karayla çevrili bir ülkedir. Ülke yağmur ormanları, milli parklar ve nesli tükenmekte olan hayvan türleri ile tanınır. Ne yazık ki, 1994 Ruanda soykırımı içeren şiddetli ve çalkantılı yakın geçmişiyle de bilinir. Bu makale, ülkedeki altı büyük dini inancın tarihini ve bugünkü durumunu anlatıyor.

Ruanda'daki Başlıca Dini İnançlar

Roma Katolik Hristiyanlığı

Roma Katolik Hristiyanlığı, nüfusun% 46, 5'i dine bağlı kalarak en büyük Hristiyan grubu ve Ruanda'daki en popüler dindir. 19. yüzyılın sonlarında, ülke Alman Doğu Afrika'sının bir parçası olduğu zaman (1891-1919) Rwandan halkına Roma Katolikliği tanıtıldı. Dini tanıtan en önemli misyoner gruplarından biri, 1900'de ilk görev istasyonunu kuran Beyaz Babalar olarak da bilinen Afrika Misyonerleriydi. Bu süre zarfında Roma Katolik misyonerlerinin önemli bir rol oynadığı görülüyordu. Hamitic ırk kökenleri teorisi ile Hutu ve Tutsi arasındaki ırksal bölünmeler karşısında. 1912'de Beyaz Babalar, 1922'ye kadar bölgeye hizmet veren Kivu'nun Apostolik Mağarası denilen ilk zaferini kurdular.

Bugün, Ruanda'daki kilise, 1976'da Papa tarafından dikilen bir başpiskoposluk ile dokuz piskopos ayrılmıştır. Ruanda'daki Roma Katolik Kilisesi, 20 Kasım 2016'da, Ruanda'daki Roma Katolik Kilisesi'nin resmi olarak, 1994'teki soykırımdaki rollerinden dolayı özür dilediğini açıkladı. ülkenin dokuz piskoposu tarafından imzalandı. Geçmişte, birkaç Katolik rahip soykırım sırasında işlenen suçlardan dolayı uluslararası mahkemelerce suçlandı, ancak Kilise bu açıklamaya kadar rolünü resmen onaylamadı.

Protestan Hıristiyanlığı

Protestan Hristiyanlığı ülkedeki en büyük ikinci Hristiyan grubudur ve en büyük ikinci dindir, bunu Ruanda nüfusunun% 45, 4'ü takip eder. 1908'de Alman Lutherans çalışmak için Ruanda'ya geldi, ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında atıldı (1914-18). Savaşın ardından, Belçika Ruanda-Urundi bölgesi (1916-1962) olarak Ruanda'nın kontrolünü ele geçirdi ve bu sırada Belçika Protestan misyonerleri ülkeye, özellikle de Anglikanlar ve Yedinci Gün Adventistleri'ne girdiler. 1930'larda Protestanlık ülke ve çevre bölgelerde önem kazandı. Protestan Kilisesi üyelerinin bazılarının, Katolik Kilisesi ile birlikte, Ruanda soykırımının cinayetlere manevi yaptırım sağlayarak mümkün kılınmasına yardımcı olduğu iddia edildi. Ancak, bütün kiliseler soykırımı desteklemiyordu. Birçoğu, katliam sırasında kiliselerde saklanarak başkalarını kurtarmaya çalışırken hayatlarını tehlikeye attı. Soykırımdan beri Protestanlar, özellikle Anglikanlar, komşu Uganda'da eğitim almış yeni liderlerden faydalandılar. Son yıllarda Protestanlığın Pentekostal dalı ülkede hızla büyüdü.

Hristiyanlığın Diğer Formları

Diğer Hristiyanlık biçimlerinin tümü, Ruanda’daki üçüncü en büyük dini inanç olarak birleşerek ülke nüfusunun% 4, 4’ünü temsil etmektedir. Yehova'nın Şahitleri, Ruanda'daki diğer Hıristiyanlık biçimlerinin en dikkat çeken ve taciz edilen grubudur.

İslâm

İslam, Ruanda'daki dördüncü en büyük dini inançtır, ancak nüfusun sadece% 1.8'i dini uygular. Ülkedeki Müslümanların çoğu Sünni İslam'ı takip ediyor. İslam'ın, 18. yüzyılda Ruanda’ya Afrika’nın Doğu Kıyısı’ndaki Müslüman tüccarlar tarafından ilk geldiğine inanılıyor. Ancak, 19. yüzyılın sonlarına kadar ülkede herhangi bir yer alamamıştır. Ülkedeki ilk cami, 1913 yılında inşa edilen El Fetih camisidir. Ülkedeki Müslümanlar, kentsel alanlarda daha çok yerleşmiş ve ülkede marjinalleştirilmiştir.

Ateizm Veya Agnostizm

Ruanda'da ateist ya da agnostik olduğunu söyleyen birleşik insan sayısı nüfusun% 1.8'ini oluşturuyor. Ruanda'daki ateistler ve agnostikler ülkede resmen sayılmaz ve bu son derece dindar ülkede dindar olmamaya bağlı bir damga vardır. Ruanda Soykırımı'ndan bu yana, ateist veya agnostik olduklarını söyleyenlerin sayısında artış oldu.

Afrika Halk İnançları

Ruanda'daki Afrika halk inançlarını takip ettiğini söyleyenlerin sayısı nüfusun sadece% 0, 1'idir. Ruanda'da yalnızca birkaç kişi Afrika halk inançlarını uygulamaktadır, ancak ülkedeki diğer inançları takip edenlerin çoğu geleneksel unsurlarını dini uygulamalarına dahil etmektedir. Afrika halk inançlarındaki en büyük inançlar, Imaana olarak adlandırılan yüce bir inanca olduğu kadar diğer küçük tanrılara da olan inançtır. Ayrıca bu tanrıların ataların ruhları ile iletişim kurabileceğine inanıyorlar.

Ruanda'da Dini İlişkilerin Durumu

Ruanda soykırımından bu yana geçen yirmi yıldan fazla olmasına rağmen, ülkede ortaya çıkan küçük ve genellikle Hıristiyan şizmatik dini grupların yayılımı var. Ancak, ülkedeki dini inanca dayalı ayrımcılığın miktarı son yıllarda oldukça düşüktü. Ruanda Anayasası, din özgürlüğünü sağlar ve hükümet bu hakka genellikle saygı duymuştur.

rütbeİnanç sistemiRuanda Nüfusunun Payı
1Roma Katolik Hristiyanlığı% 46.5
2Protestan Hıristiyanlığı% 45.4
3Hristiyanlığın Diğer Formları% 4.4
4İslâm1.8%
5Ateizm veya Agnostizm

1.8%
6Afrika Halk İnançları% 0.1