Teras Çiftçiliği Nedir?

Teras Çiftçiliğinin Tanımı

Teras tarımı, Güney Amerika dağlarında yaşayan İnka halkının icat ettiği bir tarım türüdür. Bu tarım yöntemi, bitkilerin dağlık veya dağlık bölgelerde yetişmesini mümkün kılmıştır. Asya'da Vietnam, Filipinler ve Endonezya gibi pirinç tarımı yapan ülkeler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Aslında, Filipin Cordilleras'ta bulunan pirinç terasları, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edildi. Pirinç yetiştiriciliğinin yanı sıra teraslar pirinç, patates ve mısır yetiştirmek için de kullanılır. Teras tarımı da yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü Kanarya Adaları gibi adalarda, engebeli arazileri vardır.

Teras Çiftliği Nasıl Çalışıyor?

Teras tarımı, teras adı verilen “basamakların” tepelerin ve dağların yamaçlarına inşa edildiği bir tarım yöntemidir. Yağmur yağdığında, yağmur yağmak yerine, topraktaki besin maddelerini uzaklaştırır ve yokuştan aşağıya bitkiler, bir sonraki terasa akarlar. Her adımda suyu bir sonraki adıma yönlendiren bir çıkış bulunur. Bu, bazı bölgeleri kuru ve diğerlerini ıslak tutmaya yardımcı olur. Çok yüksek rakımlarda, pirinç dışındaki diğer mahsuller yetiştirilebilir. Bunun nedeni, pirinci yüksek irtifalarda iyi yapamamasıdır. Kademeli teraslama ve seviye teraslama olarak bilinen iki tür teras vardır. Kademeli bir teras uzunluğu boyunca sabit veya değişken derecelere sahip olabilir. Aksine, seviye terasları kontur çizgisini takip eder ve geçirgen topraklar için en uygunudur.

Teras Çiftçiliğinin Avantajları

Teras tarımı, toprak besin maddelerinin yağmura karşı yıkanmasını önler. Bu sağlıklı bitkilerin büyümesine yol açar. İkincisi, ağır akan su nehirleri tarafından bitkilerin taşınmasını önler. Bazen yağmur suyu mahsulleri uzaklaştırır ve mahsulün verim düşüklüğüne yol açar. Üçüncüsü, teraslar toprak erozyonu ve su kaybının azaltılmasında yardımcı olmaktadır. Teras çiftçiliğinin dördüncü faydası, boşta kalan yamaç arazisinin üretken hale gelmesidir. Son olarak, teraslar yağmur suyunu hapsederek insanların pirinç gibi su yoğunluğu olan mahsullerin ekilmesini sağlar.

Teras tarımı, dünyanın dağlık bölgelerinde tarımı mümkün kılan önemli bir tarımsal yöntemdir. Onun yokluğu, Asya'nın çoğu bölgesinin verimsiz olmasına neden olacaktı. Bu nedenle, Afrika, Amerika ve Asya'nın henüz kullanılmayan diğer bölgeleri gibi dünyanın diğer bölgelerinde araştırılması gerekir. Teras tarımı nemli boş araziyi dünyadaki yüksek gıda güvenliğine yol açan verimli tarlalara dönüştürebilir. Aynı zamanda çiftliklerdeki toprak besin maddelerinin korunmasına yardımcı olur.

Teras Tarımının Dezavantajları

Teras tarımı yağmur suyunun doymasına neden olabilir. Yağmurlu mevsimde suyun taşmasına neden olduğu için bu tehlikelidir. Taşma suyunun sonucu, daha tehlikeli su akıntılarına neden olmasıdır. Tahrikler, iyi yönetilmezse çamur kaymalarına da neden olabilir. Teras yetiştiriciliğinin bir diğer kısıtlılığı da, terasları inşa etmek ve korumak için büyük emek girdilerine ihtiyaç duyulmasıdır. Bu nedenle emek yoğun olduğu için pahalıdır. Ancak, ucuz işgücüne erişim varsa, ucuz olabilir. Teras tarımı da liç işleminden dolayı toprak kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.