Kutai Havzası Nerede Bulunur?

Kutai Havzası, Borneo'nun merkez bölgesinden Makassar Boğazı'na kadar uzanan Endonezya'da bulunmaktadır. Adanın doğu ucunda başlar ve kıyı şeridinde uzanır ve açık suya çıkar. Havza, batıda Muller Dağları, güneyde Meratus ve Schwaner Dağları ve kuzeyde Orta Kalimantan Dağları ile çevrilidir.

Kutai Havzası, daha önce Tersiyer dönemi olarak bilinen Paleojen ve Neojen dönemlerinde ortaya çıkan Endonezya'daki en büyük havza haline gelen toplam 23.166 mil kare alanı kapsıyor. Ek olarak, bu “Tersiyer Dönemi” havzasının en derin kaydedilen noktası 9, 3 mildir ve bölgedeki en derin noktalardan biridir. Kutai Havzası, özellikle Makaham Nehri deltasının tortuları biriktirdiği alt ucunda gelişmeye devam ediyor.

Kutai Havzası Nasıl Oluştu?

Kutai Havzası, uzun süre boyunca sürtünme, inversiyon, uzama ve canlanma gibi bir dizi jeolojik tepkiye neden olan plaka tektonik hareketinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Doğrudan nispeten küçük boyutlu olan Sunda tektonik plakanın üzerinde bulunur. Plaka, Pasifik Okyanusu plakası, Filipin plakası, Avrasya plakası ve Hint-Avustralya plakası ile çevrilidir. Tarihin bir noktasında bu plakaların hepsi çarpışma ya da çarpma yoluyla birbirleriyle etkileşime girmiş ve Endonezya çevresindeki alanda birçok havza oluşturulmuştur.

Kutai havzası, Makassar Boğazı ve Celebes Sea'nin açılışında oluşmaya başladı. Aynı zamanda, termal kabarma meydana geldi, bu da Dünya kabuğunun lav benzeri mantel seviyesinin soğumaya başladığını ve bu da litosfer seviyesini kalınlaştırdığını gösteriyor. Eklenen ağırlıkla, litosfer daha düşük bir pozisyonda yere çöktü, böylece havzayı oluşturan çöküntü bir alan bıraktı. Kutai Havzasının oluşumuna yol açan temel hareketlerin Avrasya ve Hint-Avustralya tektonik plakalarının çarpışması olduğuna inanılmaktadır. Bu iki plaka çarpıştığında, okyanus tabanının kabuğu Sunda plakasının altından sarktı ve Filipin plakası da Sunda plakasının altına itti ve okyanus tabanının şeklini değiştirdi.

Kutai Havzasının Fiziksel Özellikleri

Kutai Havzası çeşitli fiziksel özelliklere ve jeolojik özelliklere sahiptir. Araştırmacılar okyanus kabuğu malzemesini, marjinal havza sedimentini ve ada ark materyallerini tanımladılar. Borneo Adası'nda ve Schwaner Dağları'nın yakınında, havzaya kabuktan çıkarılan büyük, magmatik kayaçlar olan granit batolitleri hakimdir. Bu nesneler magma yeryüzünün yüzeyinin altına soğuduğunda oluşur. Buna karşılık, Meratus Dağı bölgesi, deniz seviyesinin üstündeki alana yerleşmiş sertleştirilmiş okyanus kabuğundan yapılmış olan ofiyolit ile tanımlanır. Çoğu bilim adamı, ada bölgesinin havzanın bir kısmını Mesozoyik dönemde yavaş malzeme birikimi sonucu olarak sınıflandırır.