Kuzey Avrupa Ovası nerede?

Kuzey Avrupa Ovası, Danimarka, Polonya, Almanya, Belçika, Hollanda ve kuzey Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nin küçük kısımlarını kapsayan bir Avrupa bölgesidir. Bazı araştırma hesapları, bu geniş ovanın bir parçası olarak Güney İngiltere, Doğu Rusya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Belarus gibi Baltık Ülkelerini de içermektedir. Kuzey Avrupa ovası ayrıca güneydeki Orta Avrupa Yaylası arasında ve kuzeyde Baltık Denizi ve Kuzey Denizi kıyılarında sıkışmış düşük düzlüklere sahiptir. Baltık ve Kuzey Denizi, aynı zamanda Danimarka ülkesi olan Kuzey Jutland Yarımadası'na bölünmüştür. Büyük Avrupa Ovası, Kuzey Avrupa Ovası'nın Doğu Avrupa Ovası'na bağlandığı yerde kuruludur. Kuzey Avrupa Ovası Baltık Denizi altındaki bölgeyi de işgal eder. Ova'nın eşsiz yüzey özelliklerinden dolayı jeolojik yapıları araştırmacılar tarafından yoğun bir şekilde incelenir.

Özellikler

Büyük Avrupa Ovası'nın bir parçası olarak, Kuzey Avrupa Ovası rakımda 500 feet'in altında ve nispeten düz bir arazide. Sonuç olarak, drenaj zayıftır ve soğuk tortular bölgeyi ve ovaları kaplar. Kuzey Avrupa Ovası ayrıca Ren, Oder, Weser, Elbe ve Vistula gibi nehirlere sahiptir. Hollanda'da Ren Nehri boyunca, gelişmiş bir ulaşım sistemi ve etrafındaki alanı yoğun bir şekilde doldurmak için canlı bir tarım alanı vardır. Ova, dünyada ticari tarım için kullanılan en verimli topraklar arasındadır. Kuzey Avrupa ovalarının kırsalında da küçük çiftlikler var. North European Plain şehrinde ılıman iklim ve ortalama yağış miktarı, mısır, buğday ve çavdar gibi mevsimsel mahsullerin büyümesini sağlar. Bu Kuzey Avrupa buğday kuşağı bölgesinde ova yapar. Ova'nın doğurganlığı ve düz arazisi nedeniyle, Avrupa'daki en yoğun nüfuslu bölgeler arasındadır. Kuzey Avrupa Ovası'nı çaprazlayan nehirler, garantili su temini nedeniyle büyük bir insan nüfusunda da çekmektedir.

Kuzey Avrupa Ovası Alt Bölgeler

Kuzey Avrupa Ovası, Baltık Ovaları, bölgenin batısındaki Alçak Ülkeler, Baltık Denizi'nden başlayıp Çek-Almanya sınırı boyunca uzanan Sudetes ve Romanya'nın büyük kısımlarını kaplayan Karpatlar gibi alt bölgelere sahiptir. . İngiliz topraklarında, Kuzey Avrupa ovası, doğası Hollanda’yı kısmen yansıtan Doğu Anglia, Fenlands ve Lincolnshire’ın düz topraklarını kapsıyor.

Tarihçe

Bir bütün olarak, Kuzey Avrupa ovası buz çağında oluşmuş ve bugün buzları tundra bitki örtüsünü sürdürmektedir. 1300-1700 Rönesans Dönemi Kuzey Avrupa Ovası için en hayati dönemdi. Bu dönemde hümanizm ideolojisi, Hristiyanlığın gelişmesini ve çoğalmasını tetikledi. Sanatın Rönesans Dönemi'ndeki popülaritesi ve önemi de bu dönemde patladı. Sonuç olarak, bu süre halkı tarafından da Kuzey Rönesansı olarak anılmaya başlandı.

ekonomi

Kuzey Avrupa Ovası boyunca yer alan ülkelerin ekonomilerinin çoğu, başlıca ihraç ürünleri olarak ağır tarıma, buğday ve arpaya dayanmaktadır. Kükürt ve gümüş gibi mayınlı madenler de Kuzey Avrupa Ovası boyunca bulunan ülkeler için önemli ihracat kazançlarıdır. Ovada ayrıca, bu geniş ova boyunca ülke ekonomilerini sürdürmek için mayınlı olan kömür ve demir cevherleri ve doğal gaz rezervleri bulunmaktadır. Ayrıca Kuzey Avrupa Ovası'ndaki ülkelerde gelişen kamu ve özel işletmeler de var.