Rüzgar Enerjisinin Artıları ve Eksileri Nedir?

Rüzgar enerjisi, rüzgar kullanılarak üretilen enerjidir. Rüzgar, yaratıldığı doğa nedeniyle bir güneş enerjisi şekli olarak tanımlanır. Güneş ışınlarının neden olduğu yeryüzü atmosferinin dengesiz ısınmasından kaynaklandığı söylenir. Rüzgar enerjisi, büyük türbinleri döndürmek için kullanıldığında üretilir ve bu da daha sonra elektriğe yapılan mekanik enerjiyi üretir. Bu güç biçimi o kadar yaygın değil; rüzgar enerjisi 2014 yılında dünyanın elektrik kullanımının yalnızca% 3, 1'ini oluşturuyor. Ancak, birçok Avrupa ülkesi rüzgar gücüne güveniyor ve ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkeler rüzgar enerjisi üretiminde üst sıralarda.

Rüzgar Enerjisinin Artıları

Yenilenebilir bir kaynak olarak, rüzgar enerjisinin birçok artığı olduğu düşünülmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı

Bu enerji formunun birincil avantajı, serbest ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasıdır. Bugün dünyanın ne kadar rüzgar enerjisi tüketebileceği önemli değil, yarın hala aynı enerji kaynağının olacağı anlamına geliyor. Bu enerjinin serbest ve yenilenebilir olmasının yanı sıra, rüzgar temiz bir enerji şeklidir. Rüzgar enerjisinin bu enerjiyi elektriğe dönüştüren dev türbinlerden faydalanan rüzgar santralleri tarafından üretildiği bilinmektedir. Üretiminin doğası gereği, rüzgar enerjisi yeryüzünün atmosferine zararlı kirletici maddeler salmaz.

Düşük maliyetli

Rüzgar türbinlerinin kurulum maliyeti, fosil yakıtlı jeneratörler kurulmasına göre daha düşüktür. Bu nedenle rüzgar enerjisi, ucuz bir enerji şekli olarak tanımlanabilir. Örneğin, fosil yakıtlı sistemler, türbinler rüzgar kullanarak enerji ürettiğinden, rüzgar enerjisinde tecrübeli olmayan jeneratörleri çalıştırmak için kullanılan yakıt satın alma maliyetlerini artırır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde uygun altyapıya sahip olmayan rüzgar enerjisi kurulabilir, çünkü rüzgar türbinlerinin kurulması, kömür santrallerinin kurulmasına kıyasla karmaşık bir altyapı gerektirmez.

Yer Tasarrufu

Rüzgar enerjisinin bir başka avantajı kurulum için minimum alan gerektirmesidir. Diğer enerji santrallerinden farklı olarak, rüzgar türbinlerinin montajı, geniş arazi alanlarının temizlenmesini gerektirmez, ayrıca rüzgar türbinleri kurulduktan sonra, arazi hala tarım gibi diğer faaliyetler için kullanılabilir.

Rüzgar Enerjisi Eksileri

Birçoğu, rüzgar gücünden faydalanmanın eksilerinden daha fazla profesyonel olduğuna inanmakla birlikte, dikkate alınması gereken bazı eksiler var.

Depolama kapasitesi

Rüzgar enerjisinin en büyük dezavantajı, rüzgarın gelecekteki kullanım için depolanamayacağından tamamen güvenilmemesidir. Elektrik gerektiğinde anlık rüzgar üretmek de zordur.

taşımacılık

Rüzgar enerjisi üretmek için, rüzgar türbinleri, şehirden uzak bölgelerde bulunan doğru rüzgar noktalarına kurulmalıdır. Bu uzak konumlar genellikle güç için yüksek bir talebe sahip değildir ve bu enerji biçimini büyük şehirlere taşımak çok maliyetlidir.

Gürültü kirliliği

Rüzgar enerjisi temiz bir enerji şekli olsa da, rotor kanatlarının ürettiği gürültü sorunu önemli bir endişe kaynağı olmuştur.

Yaban Hayatı Tehdidi

Kuşlar ve yarasalar da yel değirmenleri tarafından öldürülmüş ve bu enerji türünün vahşi yaşam için bir tehdit oluşturduğu söylenebilir.