ülkeler

ülkeler - Kenya'nın Başlıca Doğal Kaynakları Nelerdir?

Kenya'nın Başlıca Doğal Kaynakları Nelerdir?

Kenya, Doğu Afrika'da bulunan ve içinden geçen Büyük Yarık Vadisi ile ünlü bir ülkedir. Kenya 224.960 mil karelik bir alanı kaplar ve yaklaşık 50 milyon nüfusa ev sahipliği yapar. Kenya, diğer komşu ülkelere kıyasla çok gelişmiş bir fiziksel ve sosyal altyapıya sahiptir. 2018’in son çeyreğinde, ekonomik beklentiler GSYH’de% 6’lık bir büyüme kaydeden olumlu bir gelişme gösterdi ve bu genişletilmiş ulaştırma, telekomünikasyon, tarımda toparlanma ve inşaatın bir sonucudur. Dünya Bankası, iş yapma kolaylığı açısınd