Yasaya Uyması Gereken En Az 10 Ülke

Kanun disiplini ve ülke veya ülke kural ve düzenlemelerinin kesin olarak uygulanmasını gerektirir. Bazı insanlar yasaları katı bir uygulama olarak algılarken, diğerleri düzeni sağlamaya yardımcı olmak için gerekli bir araç olarak görüyorlar. Aşağıdaki analiz yasaya uyması en muhtemel olan ulusları kapsamaktadır. Bazı durumlarda, insanlar yasayı, tacizi sınırlayan çok katı bir katı olarak gördüğü için olur. Bu algı, sırayla, halkın yasanın küstahlığına yol açar. İşte bir analiz:

Yasalara Uyması Gereken En Az Ülkeler

Venezüella, yasaya en az uyması muhtemel olan ülkeler listesinde. Yapışma oranı 0, 29'dur. En kötü uygulanan kurallara sahip ülke olduğu söyleniyor. Ayrıca, cezaevi adalet sistemlerinin ne kadar adaletsiz olduğunu belirtmemek için devlet yetkileri konusunda asgari kısıtlamaları bulunmaktadır. Venezüella’dan sonra gelen ve 0.32 derece ile yasaya uygun bir ülke Kamboçya. Kamboçya, yasalara bağlılık konusunda sıralama yapıldığında Doğu Asya'daki on beş ülkeden en son sırada. Afganistan, Kamboçya'yı 0.34'e bağlılık notu ile yasaların küshasında yakından takip ediyor. Afganistan’ın genel yasa düzenleme notu, onu Güney Asya bölgesindeki altı ülkeden altıncı ülke olarak konumlandırıyor.

Mısır, 0.36'ya uyma derecesiyle yasaya uyması en az dördüncü ülkedir. Orta Doğu'da Mısır, kurallar ve düzenlemeler konusunda yedi ülkeden en son gelir. Kamerun ve Zimbabve, kural ve yönetmeliklere bağlı kalarak her ikisi de sırasıyla 0, 37 ile beşinci ve altıncı sırada gelir. Yasaya uyması en muhtemel olan bir başka ülke de Etiyopya. 0.38 uyumu ile sıralamada yedinci sırada geliyor. Etiyopya, Sahra Altı Afrika bölgesindeki düzenlemelere genel olarak uyma puanına gelince, onsekizde on altı sırasını alır.

Yasaya uyması en muhtemel olan sekizinci ülke Bolivya. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde bulunur. Genel hukuk kurallarının sıralaması bölgesinde 29 numaraya yerleştirir. Pakistan, yasalara uygun olarak 0.39 olarak değerlendirilmiştir ve yasalara uyması en muhtemel dokuzuncu ülkedir. Ayrıca, Güney Asya bölgesindeki genel hukuk düzenlemesinde Pakistan 6'da 5. Sıradadır. Uganda, 0.40 derece ile kanuna uyması en olası onuncu ülke. Sahra Altı Afrika bölgesinde yasaya bağlı olarak 18 üzerinden 15 pozisyon alıyor.

Yasaya Uyumu Etkileyen Faktörler

Birçok yönden bir hükümetin hukukun üstünlüğünü ne kadar verimli bir şekilde sürdürebileceğini etkiler. Bu faktörler yararlı düzenleyici, kurumsal yetkinlik ve yolsuzluk olmayışından oluşur. Bazı hükümetler, bu faktörleri birleştirme ve bazılarının aynı şekilde mücadele etme eğiliminde olmalarına rağmen, yasalara sıkı sıkıya bağlı kalma kabiliyetine sahiptir. Potansiyel, adalet ve uyum topluluklarının temeli oldukları için etkili kural ve düzenlemelere sahip olmak çok önemlidir.

Yasaya Uyması Gereken 10 Ülke

rütbeülkeHukuk Kuralına Uyum (0-1)
1Venezuela0.29
2Kamboçya0.32
3Afganistan0.34
4Mısır0, 36
5Kamerun0, 37
6Zimbabve0, 37
7Etiyopya0, 38
8Bolivya0, 38
9Pakistan0, 39
10Uganda0.40